Uroczyste wręcze­nie Dyplomu Nagrody Hon­orowej „Niez­nanego Świata” za 2017 r. (13.12.2017, Warszawa,KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

UWOL­NIJ TWOJĄ WOL­NOŚĆ — wieczór poświę­cony Davi­d­owi Hawkin­sowi (06.12.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Ta tajem­nicza i pod­stępna przy­padłość potrafi ode­brać radość z życia, a nawet całkowicie unieru­chomić cier­piącą na nią osobę. Mało kto wie, że może ona dotknąć niemal każdego, a zaczyna się często od… gry­popodob­nej wirusówki.

Frag­ment artykułu z numeru 1/​2018

Celem misji Apollo 20 miało być zbadanie spoczy­wa­jącego na Księżycu wraku obcego pojazdu między­plan­e­tarnego, który uprzed­nio został dostrzeżony na jed­nym z ofic­jal­nych zdjęć NASA

Frag­ment artykułu z numeru 1/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.