„Z MROKU W NOWY RENE­SANS DUCHA — od prak­tyk religi­jnych neolitu przez okul­tysty­czne dzi­ała­nia SS po plan prze­jś­cia z kul­tury sta­gnacji do nowej duchowości (21.02.2018, godz. 17.30, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Spotkanie z Robertem Gajdz­ińskim — „Era Kobiet i Prawda w XXI wieku”
(14.02.2018, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Zgod­nie z teorią o ucieka­jącej cywiliza­cji wielcy tego świata, korzys­ta­jąc z supertech­nologii, rozwi­jają pota­jem­nie pro­gram kos­miczny. Tworzą flotę orbital­nych okrętów, które pewnego dnia ewaku­ują ich ze skażonej, gło­du­jącej Ziemi

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

- rady i wskazówki prak­tyków. 60-​letnia czytel­niczka z Holandii przysłała nam porusza­jący list, w którym opisała nieprzy­jemne doz­na­nia towarzyszące medy­tacji. Grupa znaw­ców tem­atu i dłu­go­let­nich prak­tyków, wyjaś­nia, co się stało, pod­powiada­jąc, jak bez­piecznie medytować.

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.