Spotkanie z Elż­bi­etą i Andrze­jem Kraw­czykami wyłącznymi dys­try­b­u­torami preparatu SIRIUS-​D na Pol­skę — „SIRIUS-​D: CZWARTY RODZAJ ŻYWNOŚCI(22.11.2017, godz. 17.30 Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Spotkanie z Tadeuszem Mis­zcza­kiem — „Kro­ple TODA — przy­wracanie pier­wot­nej energii poprzez dostar­czanie wzor­cowych bioin­for­ma­cji i enzymów” (15.11.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

W CIE­NIU
Andrzej Szmili­chowski
Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2017

Czy­taj więcej…

MOJE ŻYCIE PO ŚMIERCI. Pamięt­nik z nieba
Erik Med­hus. Elisa Med­hus
Wydawnictwo SAM­SARA, Białys­tok 2016

Czy­taj więcej…

Czy rosyjska lab­o­ran­tka i włoski lekarz, którzy podzielili się z opinią pub­liczną swoim odkryciem, mają rację?

Frag­ment artykułu z numeru listopad­owego

Pod koniec roku ukaże się książka Mistycy, Uzdrowiciele, Jas­nowidzący i Ci, co wiedzą. Jej autorami jest dwoje artys­tów (w życiu pry­wat­nym para małżeńska): Andrzej Maria Mar­czewski i Izabela Ptak-​Marczewska (on – znany reżyser i twórca teatralny, z którym od wielu lat współpracu­jemy, ona – malarka, poetka i ezoteryczka).

Frag­ment artykułu z numeru listopad­owego

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.