Świadomy styl życia i odży­wianie warunk­iem zdrowia w kra­jach rozwinię­tych prze­mysłowo (16.01.2019, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

WIELCY POLACY I GWIAZDY KINA. Dyk­towa­nia Ludzi w Duchu (23.01.2019, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Niemiecki jas­nowidz poma­gał poszuki­wać zagin­ionych, a w człowieku czy­tał niczym w otwartej księdze. W swoich przepowied­ni­ach najwięcej uwagi poświę­cił losom Europy pod­czas III wojny świa­towej, która ma dokonać resetu cywilizacji

Frag­ment artykułu z numeru 1/​2019

Przed nami his­to­ryczny, niemal dziejowy moment, w którym zna­jdzie się Pol­ska. Zarówno horoskopy promi­nent­nych poli­tyków, jak i kos­mo­gramy naszego państwa zapowiadają wielką zmianę

Frag­ment artykułu z numeru 1/​2019

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.