Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?
dr Piotr Piotrowski
1/​2017

Czy­taj więcej…

Z Igorem Witkowskim, wiz­jonerem i pis­arzem, badaczem początków ludzkości, prop­a­ga­torem idei kos­micznej współpracy, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2016 r. roz­mawia Jędrzej Fijałkowski.

Czy­taj więcej…

Z Maciejem Kuczyńskim – badaczem, podróżnikiem, pis­arzem, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej za 2015 roz­mawia Leszek Matela

Leszek Matela — Niez­nany Świat 12/​2016

Czy­taj więcej…

Każdy ma swoją ścieżkę.
Marek Rymuszko — 7/​2016

Kody Natury czy świata kre­owanego przez ludzi?
Zdaję sobie sprawę, że ten tekst nie wszys­tkim się spodoba. Nic na to nie poradzę.

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Poszuki­wa­nia bez końca
 • Lata 20162017 i następne w optyce wizjonerów
 • Miss­ing 411: najdzi­wniejsze zaginię­cia w USA
 • Duchowość wilków
 • W obronie medy­cyny alternatywnej
Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Gaja z mózgiem w oceanie
 • Dżuna: odchodząc nie odchodzimy
 • Relacja z podróży w stanie regresji LBL
 • Jasna i ciemna strona Księżyca
 • Inwazja UFO na Brazylię: kulisy Oper­acji Prato
Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Co dalej z ziem­skim klimatem?
 • Przepowied­nie z Argentyny
 • Powrót do „Zakazanej archeologii”
 • Ezoteryczny Bel­weder
 • Światło Auroville
Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Prze­budze­nie: dzień przed
 • Uchy­lone drzwi
 • Zjawy kryzysowe: pożeg­nanie na progu zaświatów
 • Wielka leg­enda jednorożca
 • Obcy: prze­jaz­dem na Ziemi?
 • Neu­ro­toksyny: koń tro­jański w ludzkim organizmie
Czy­taj więcej…

wtorek 28 lutego 2016 r., godz. 17.30
(ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

Czy­taj więcej…

Tarot a Kabała
dr Jan W. Suliga
znawca Tarota i wróżbita
(22.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Szczęśliwe związki – brat­nie dusze.
Mar­i­anna Bartke uzdrowicielką, instruk­torką Theta Heal­ing®
(07.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Kursem Cudów arcy­dziełem duchowej przemi­any, które prowadzi do doświad­cza­nia pokoju oraz uzdrowienia dzięki mocy miłości i prze­baczenia.
(23.11.2016, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Piotr Cielebiaś 3/​2017

Każdego roku na świecie znikają tysiące ludzi. Więk­szość tych wydarzeń zostaje wyjaśniona, są jed­nak i takie, które przeczą zdrowemu rozsądkowi.

Czy­taj więcej…

Forum Niezwykłych Hipotez — 3/​2017

Człowiek, co by o nim mówić, jest udzi­ałow­cem pochodu Natury, uczest­nikiem dynam­icznej sztafety budu­jącej his­torię tej plan­ety, która, aby się pozy­ty­wnie rozwi­jać, wymaga przestrze­ga­nia określonych warunków.

Czy­taj więcej…

W 2016 roku obchodził swoje 20-​lecie redagowany przez Leokadię Komaiszko z Bel­gii i adresowany do Polaków na całym świecie unika­towy poloni­jny peri­odyk LISTY Z DALEKA. Z tej okazji, a także jubileuszu 25-​lecia „” redak­tor naczelna tego pisma – poetka, a zarazem dzi­en­nikarka, nasza dłu­go­let­nia Czytel­niczka, przeprowadz­iła obsz­erny wywiad z redak­torem naczel­nym „Niez­nanego Świata”.

Czy­taj więcej…

Powracają pyta­nia, na które brakuje odpowiedzi. Najważniejsze z nich brzmi: co tam się dzieje i dlaczego stra­cil­iśmy zain­tere­sowanie dla dal­szych badań Sre­brnego Globu?

Najs­tarsza mapa Księżyca liczy sobie około 5000 lat. Została wyrzeźbiona w kamie­niu i znaleziona przez arche­ologów w Irlandii. Wcześniej uchodz­iła za taką mapa sporząd­zona przez Leonarda da Vinci w 1505 roku.

Czy­taj więcej…

WYŻSZY WYMIAR
Ernst Meck­el­burg
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2016

Czy­taj więcej…

OOBE. Ścieżka serca
Robert Noble

Wydawnictwo Insty­tut Roberta Noble, Ostrów Wielkopol­ski 2016

Czy­taj więcej…

ŚLA­DEM NOWOCZES­NEGO MITU
Seria: Niez­nany Świat poleca
Woj­ciech Chudz­iński, Prze­mysław Nowakowski
Wydawnictwo Arcanus, Byd­goszcz 2016

Czy­taj więcej…

ŚWIATŁOŚĆ I RADOŚĆ
Jerzy Prokopiuk
Wydawnictwo tCHu, Warszawa 2016

Czy­taj więcej…

W sprzedaży