Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Roza Bal: Śladem Jezusa w Kaszmirze

Kierownik Archi­wum Miejskiego w Śri­na­garze, Fida Has­s­nain twierdził, że posi­ada dowody potwierdza­jące pobyt Jezusa w Kaszmirze. Latami starał się o poz­wole­nie na zbadanie grobowca Roza Bal, jed­nak władze nie wyrażały na to zgody. Obaw­iano się, by nie zranić w ten sposób uczuć wyz­naw­ców trzech najwięk­szych religii świata

Frag­ment artykułu z numeru 5/​2018

Krzysztof Jackowski: Wizja w Złotych Tarasach

Na przełomie 20032004 roku Jack­owski był aż trzykrot­nie w Japonii na zaprosze­nie tok­i­jskiej telewizji Asahi. Miał spróbować wyjaśnić sprawy krymi­nalne. Były bardzo trudne – zabójstwo czteroosobowej rodziny z Osaki, morder­stwo młodej kobi­ety czy zaginię­cie nas­to­latki o imie­niu Noriko. Z zada­nia wywiązał się doskonale.

Frag­ment artykułu z numeru 5/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.