Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Latające trójkąty i zakamuflowane bumerangi

Od kilku lat do pol­s­kich ufologów docier­ają relacje o zagad­kowych obiek­tach lata­ją­cych w formie trójkątów i bumerangów. Pod osłoną nocy, często w zupełnej ciszy, obser­wowano je nad osied­lami, wsi­ami i ruch­li­wymi drogami. Czy to zaawan­sowane wojskowe maszyny przeprowadza­jące tajne oper­acje nad głowami Polaków? A może mamy do czynienia z nową odsłoną zjawiska UFO?

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.