Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Choreomania - dzieje dziwnej przypadłości

Od końca śred­niowiecza aż do XVII w. w wielu rejonach Zachod­niej Europy dochodz­iło do przy­pad­ków eksplozji chore­o­manii – manii tanecznej. Choć brzmi to niewin­nie, dla dotknię­tych nią osób skutki bywały opłakane. Pod wpły­wem tajem­niczego czyn­nika ludzie zaczy­nali wić się i pląsać w opę­tańczym tran­sie trwa­ją­cym często kilka dni. Wielu tego nie przeżywało.

Frag­ment artykułu z numeru 2/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.