Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Rzeź zasad

Odsuwa­jąc na bok oso­biste sym­pa­tie i anty­patie poli­ty­czne, zapy­ta­jmy bez ogródek, czy jest w ogóle rzeczą moral­nie dopuszczalną, by człowiek pełniący funkcję min­is­tra środowiska był zapalonym myśli­wym i akty­wnym uczest­nikiem bru­tal­nych polowań.

Czy­taj więcej…

Aokigahara jest wszędzie

Niez­nany Świat 6/​2017

Las Samobójców w sztuce fil­mowej.
Artyści i wyrob­nicy X Muzy, Fab­ryki Snów, Hol­ly­woodu i off-​Hollywoodu fas­cynują się niezwykłoś­cią, odstępst­wem od reguły, Tajem­nicą. Nic więc dzi­wnego, że Aoki­ga­hara (Morze Drzew) — owiany złą sławą japoński las samobójców — stał się dla nich źródłem inspiracji.

Czy­taj więcej…

Tajemnice fatimskie: przemilczane fakty

Lúcia dos San­tos – jedyny żyjący świadek objaw­ień fatim­s­kich – została w 1921 r. odi­zolowana od rodziny, a potem umieszc­zona w zakonie. Wiele wskazuje na to, że do końca życia pamię­tała sekret, jaki wyjaw­iła jej postać objaw­ia­jąca się nad dębem w Cova da Iria. Sekret – gdyż tak naprawdę była tylko jedna tajem­nica, a jej treść do dziś pozostaje nieznana.

Czy­taj więcej…

Genetyczny dysk: list z Przeszłości?

To jeden z najbardziej zagad­kowych na świecie arte­fak­tów. Śred­nica znalezionego w Kolumbii kami­en­nego krążka wynosi 27 cm, a waga ok. 2 kg. Obie jego strony są pokryte wyobraże­ni­ami ludzkiego płodu we wszys­t­kich sta­di­ach rozwojowych.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.