Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Prawda o UFO na wyciągnięcie ręki

Grupa byłych wojskowych i agen­tów służb spec­jal­nych przeko­nanych o ist­nie­niu UFO, chce podzielić się swoimi infor­ma­c­jami ze społeczeńst­wem. Ludzie musza poz­nać fakty – mówi ufolog i muzyk Tom DeLonge, który zdołał namówić byłych pra­cown­ików CIA, USAF i Pen­tagonu do współpracy w usta­la­niu tego, co amerykańskie władze i wojsko wiedzą o obec­ności na Ziemi obcych inteligencji. Prawda na ten temat może jed­nak okazać się dla nas zbyt trudna

Frag­ment artykułu z numeru 1/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.