Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Sprawa Golema

Autorski dwugłos na temat oży­wionego ponoć za pomocą odpowied­nich zak­lęć „człowieka z gliny”, którego miał stworzyć w XVI praski rabin Jehuda Lew ben Becalel.

Czy­taj więcej…

Krakowski efekt Maharishiego

Czy Gregg Braden miał rację? Czy zan­otowany w trak­cie ubiegłorocznych Świa­towych Dni Młodzieży spadek liczby przestępstw i wykroczeń w Małopolsce został spowodowany zwielokrot­nioną obec­noś­cią w tym regionie sił porząd­kowych, czy stanowił potwierdze­nie efektu Maharishiego?

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.