TOP 10 KGNŚ - październik 2014

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w październiku 2014

  1. UKRYTE TER­APIE „Czego ci lekarz nie powie”. Część 1. Jerzy Zięba, Wydanie własne, Rzeszów 2014
  2. FIZYKA WIARY. Kwan­towa magia. Witalij i Tatiana Tichopław. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  3. CZYS­TEK. Zdrowie i pię­kno dzięki jed­nej roślinie. Gunter Har­nisch. Wydawnictwo Vital, Białys­tok 2014
  4. ZDROWIE STWÓRZ SAM. Podręcznik przedłuża­nia akty­wnego życia bez leków i lekarzy. Euge­niusz Goły­bard. Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2012
  5. DIAG­NOS­TYKA KARMY. Książka dziewiąta. Podręcznik przeży­cia. Siergiej Łazariew, Wydawnictwo Satja Juga, 2014 Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2012
  6. METODA DWUPUNK­TOWA DLA KAŻDEGO. Kwan­towa trans­for­ma­cja zdrowia i świado­mości. Mircea Ighisan George. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  7. AYURVEDA. Księga domowych środ­ków leczniczych. Vas­ant D. Lad B.A.M.S., M.A.Sc. Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2014
  8. JAK WYLECZYĆ SIĘ Z CUKRZYCY. Wal­ter Last. Agencja Nol­press, Białys­tok 2014
  9. ŚWIĘTE ZIOŁA POLES­KICH ZNA­CHOREK K-​P. Alla Alicja Chrzanowska. ARS SCRIPTI-​2, Białys­tok 2013
  10. 2015 EKO­LOG­ICZNY PORAD­NIK KSIĘŻY­COWY WG KON­CEPCJI ZBIG­NIEWA PRZY­BY­LAKA dla dzi­ałkow­ców, rol­ników, węd­karzy, zielarzy, ogrod­ników, gospodyń, pszczelarzy, grzy­biarzy. Mag­dalena Przybylak-​Zdanowicz. Wydawnictwo Eko Media, Byd­goszcz 2014

Dane za październik 2014 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.