TOP 10 KGNŚ - listopad 2014

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w listopadzie 2014

  1. UKRYTE TER­APIE „Czego ci lekarz nie powie”. Część 1. Jerzy Zięba, Wydanie własne, Rzeszów 2014
  2. AYURVEDA. Księga domowych środ­ków leczniczych. Vas­ant D. Lad B.A.M.S., M.A.Sc. Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2014
  3. CZARO­MAROWNIK 2015. Twój mag­iczny kalen­darz. Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014
  4. SYS­TEM KINSLOWA. Twoja sprawd­zona droga do sukcesu w zdrowiu, miłości i życiu. Frank Kinslow, P&G Edi­tors, Warszawa 2014
  5. RIKO I MY. O kotach, ludzi­ach, przy­jaźni i zau­fa­niu. Joanna Chełs­towska, Lud­wik Kozłowski. Wydawnictwo Pier­wsze, Warszawa 2013
  6. ZDROWIE STWÓRZ SAM. Podręcznik przedłuża­nia akty­wnego życia bez leków i lekarzy. Euge­niusz Goły­bard. Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2012
  7. KUCH­NIA POL­SKA BEZ PSZENICY. Ponad 300 sprawd­zonych domowych przepisów. Marta Szloser, Wanda Gąsiorowska. Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2014
  8. METODA DWUPUNK­TOWA DLA KAŻDEGO. Kwan­towa trans­for­ma­cja zdrowia i świado­mości. Mircea Ighisan George. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  9. ZAK­WASZE­NIE. Niez­nana przy­czyna wielu chorób. Jak rozpoz­nać choroby i skutecznie wyrówny­wać zaburzenia równowagi kwasowo-​zasadowej nat­u­ral­nymi meto­dami. Nor­bert Treutwein. Sanum Pol­ska Sp. z o.o., Szczecin 2012
  10. DIAG­NOS­TYKA KARMY. Książka ósma. Dia­log z Czytel­nikami. Siergiej Łazariew, Wydawnictwo Satja Juga, 2014

Dane za listopad 2014 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.