TOP 10 KGNŚ - grudzień 2014

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w grud­niu 2014

  1. UKRYTE TER­APIE „Czego ci lekarz nie powie”. Część 1. Jerzy Zięba, Wydanie własne, Rzeszów 2014
  2. LEKSYKON SYM­BOLI. Opra­cow­any przez niemieckie wydawnictwo naukowe HERDER, Wydawnictwio tCHu, Warszawa 2009
  3. LUDZKA RASO POW­STAŃ Z KOLAN. Część I. Tropi­e­nie lwa, David Icke. Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014
  4. AYURVEDA. Księga domowych środ­ków leczniczych. Vas­ant D. Lad B.A.M.S., M.A.Sc. Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2014
  5. LECZE­NIE ŻYWIE­NIEM. Źródło życia i zdrowia. Jad­wiga Kem­p­isty. Wydanie własne, Wrocław 2012
  6. JAK WYLECZYĆ SIĘ Z CUKRZYCY. Wal­ter Last. Agencja Nol­press, Białys­tok 2014
  7. PROSTE METODY PRZY­WRACA­NIA ZDROWIA. Wal­ter Last. Agencja Nol­press, Białys­tok 2014
  8. OKO W OKO Z JAŹNIĄ przed którą nic nie jest ukryte. David R. Hawkins. Virgo, Warszawa 2014
  9. CZARO­MAROWNIK 2015. Twój mag­iczny kalen­darz. Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014
  10. MAPA NIEBA. Niesamowite his­to­rie ludzi, którzy dotknęli tajem­nicy życia po śmierci. Eben Alexan­der, Ptolemy Tomp­kins, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014

Dane za grudzień 2014 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.