TOP 10 - czyli 10 najlepiej sprzedających się książek w Księgarni NŚ (maj 2017)

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w maju 2017

1. UKRYTE TER­APIE. Czego lekarz ci nie powie, cz. 2. Jerzy Zięba. Egida Con­sult­ing, Rzeszów 2016

2. ZŁOTY WĄS — domowy żeń-​szeń. Maria Pole­waja. Wydawnictwo Har­ti­gramma, Warszawa 2017

3. INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA, TOM 7. Otwar­cie trze­ciego oka. Igor Witkowski, WIS-​2, Warszawa 2017

4. UZDRAW­IA­JĄCA MOC SODY. Najob­sz­erniejsza książka o zas­tosowa­ni­ach sody oczyszc­zonej. Nikołaj Danikow, Har­ti­gramma, Warszawa 2016

5. SODA OCZYSZC­ZONA NA STRAŻY ZDROWIA. Iwan Nieumy­wakin, Wydawnictwo Har­ti­gramma, Warszawa 2015.

6. ANTY­DU­CHOWOŚĆ. Prze­stroga na czas wiel­kich przemian. Igor Witkowski, WIS-​2, Warszawa 2017

7. INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA, TOM 8. Niez­nane korze­nie religii na Ziemi. Igor Witkowski, WIS-​2, Warszawa 2017.

8. WODA UTLE­NIONA NA STRAŻY ZDROWIA. Iwan Nieumy­wakin, Wydawnictwo Har­ti­gramma 2018.

9. KRO­NIKI AKASZY. Jesteś cudem! Gabrielle Orr, Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2017.

10. UZDRAW­IA­JĄCE SYM­BOLE. Prak­ty­czne zas­tosowanie. Petra Neu­mayer, Roswitha Stark. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2017.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.