TOP 10 - czyli 10 najlepiej sprzedających się książek w Księgarni NŚ (czerwiec 2017)

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w czer­wcu 2017

1. KREW BOGÓW. Nicholas Red­fern. Wyd. Amber, Warszawa 2017.

2. INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA, TOM 7. Otwar­cie trze­ciego oka. Igor Witkowski, WIS-​2, Warszawa 2017

3. UKRYTE TER­APIE. Czego lekarz ci nie powie, cz. 2. Jerzy Zięba. Egida Con­sult­ing, Rzeszów 2016

4. ANTY­DU­CHOWOŚĆ. Prze­stroga na czas wiel­kich przemian. Igor Witkowski, WIS-​2, Warszawa 2017

5. JOD LECZY. Skuteczny pro­gram ter­apii. Lynne Far­row, Wyd. Purana, Wrocław 2017

6. INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA, TOM 8. Niez­nane korze­nie religii na Ziemi. Igor Witkowski, WIS-​2, Warszawa 2017.

7. SODA OCZYSZC­ZONA NA STRAŻY ZDROWIA. Iwan Nieumy­wakin, Wydawnictwo Har­ti­gramma, Warszawa 2015.

8. ZAKAZANA HIS­TO­RIA LUDZKOŚCI. J. Dou­glas Kenyon. Wyd. AMBER, Warszawa 2017.

9. CIAŁO I STRES. Czy ja chcę, czy ja muszę. Krzysztof Janusz Krupka, Insty­tut Ener­gomed­ica 2016.

10. TECH­NIKA UWAL­NI­A­NIA. Podręcznik rozwi­ja­nia świado­mości. David Hawkins, VIRGO, Warszawa 2016.


W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.