Staruszek Kokos - pies znikąd

Często po stra­cie swo­jego pupila ludzie zarzekają się, że już nigdy więcej nie pode­jmą się opieki nad psem. Dlaczego? Bo żaden inny nie zastąpi tego, który odszedł. W Przys­tani jed­nak widz­imy to inaczej.


Przys­tań Ocalenie

Zapom­ni­anych przez świat czworonogów, które odchodzą w samot­ności, jest bardzo dużo, a my możemy pomóc nielicznym.

Przy­tulisko nie jest z gumy, którą da się roz­ciągnąć, nie mamy tylu miejsc, by pomieś­cić u nas wszys­tkie potrze­bu­jące zwierzaki, nie mamy również tylu rąk do pracy, ani pieniędzy, by móc je wszys­tkie wyleczyć i zapewnić właś­ciwą opiekę.

Kiedy pożeg­nal­iśmy naszego przy­ja­ciela Bojana, postanow­iliśmy, że przy­gar­niemy psi­aka, który nie ma żad­nych szans na lep­sze życie. Każdego dnia otrzy­mu­jemy kilka próśb o pomoc dla jakiegoś zwierzę­cia. I na hory­zon­cie pojawił się staruszek Kokos…

Był wychud­zony, z ranami na całym ciele, a miejs­cami nawet łysawy. Na adopcję nie miał żad­nych szans. I zdarzył się cud: pojaw­iliśmy się my. Gdy go zobaczyliśmy, wiedzieliśmy, co musimy zro­bić. Zabral­iśmy go ze sobą, choć nie ule­gało wąt­pli­wości, że Kokos potrze­buje naty­ch­mi­as­towej i kosz­townej pomocy.

Przy­pom­ina schorowanego i zabied­zonego staruszka. Nie znamy jego his­torii i nie wiemy, czy kiedykol­wiek miał coś swo­jego. Chcielibyśmy stworzyć mu własny kąt, poprawić kondy­cję fizy­czną i psy­chiczną, na ile będzie to możliwe. Bez Państwa pomocy nie damy sobie rady. Nasz nowy podopieczny potrze­buje legowiska, kocyka oraz karmę suchą i mokrą Der­mato­sis, którą musimy por­cjować, gdyż zachłan­nie pochła­nia wszys­tko, co zna­jdzie w misce. Co jed­nak najważniejsze, Kokos wymaga inten­sy­wnego leczenia, które bez wspar­cia finan­sowego nie będzie możliwe.

Wpłaty na lecze­nie Kokosa prosimy kierować na nasze konto:

29 1750 0012 0000 0000 2212 8288

z dopiskiem „dla Kokosa

Przys­tań Ocalenie

ul. Kom­bat­an­tów 134

43229 Ćwiklice

tel. 723 80 80 02

www​.przys​tanocale​nie​.org

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Przekazu­jąc 1 % podatku Przys­tani Ocale­nie, wesprzesz ocalone zwierzęta. Pod naszą opieką jest ich ponad pół tysiąca, w tym ponad setka koni. Nasz KRS: 0000464918.

Można również pomóc wysyła­jąc sms o treści „Kokos” na numer: • 7248 — koszt 2,46 zł z VAT74567 koszt 4,92 zł z VAT76567 — koszt 7,38 PLN z VAT79567 koszt 11,07 z VAT

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.