Jerzy „Słoma” Słomiński (VIDEO)

O czym mówią bębny — poza­muzy­czne aspekty gra­nia ryt­mów + kon­cert. (21.03.2018, Warszawa).

Jerzy „Słoma” Słomiński – architekt kul­tury bęb­niarskiej w Polsce i pier­wszy w naszym kraju prze­wod­nik muzy­czny po bęb­niarskiej sztuce miłości i pokoju. Prekur­sor wyt­warza­nia bęb­nów z jed­nego kawałka drewna, współza­łoży­ciel Orkiestry RAZEM i ONZ oraz pro­jek­tów włas­nych Bęb­nol­uby i Przed­wi­etrze. Współpra­cował m.in. z: Bry­gadą Kryzys, Oss­janem, A. Krzysz­toń, Mamadou, Diuf, Włod­kiem Kin­iorskim. Obec­nie gra z zespołami: Łon­ta­nara, ONZ, Lelek i D’RB, prowadzi warsz­taty oraz real­izuje pro­jekt Rodzinny Dom Kul­tury Pokoju.

Okazją do tego spotka­nia jest rozpoczę­cie przez „Słomę” wydawa­nia zgro­mad­zonych przez 20 lat różnych nagrań (obec­nie dostępne są 4 płyty: RYTM, Ethno-​Demo, Brzmienia 19841994, ŁAADOO).

Nasz gość opowie o poza­muzy­cznych aspek­tach gra­nia ryt­mów i ścieżkach, które doprowadz­iły go do Tu i Teraz. Zagra nam również na bęb­nach cztery rytmy, zaprosi do zaśpiewa­nia „RAZEM” oraz wprowadzi w swoją autorską metodę prowadzenia warsz­tatów „Ja To Twój Rytm, Ty To Mój Rytm”.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.