Spotkanie z Izabelą Margańską (VIDEO)

Wieczór autorski Izabeli Mar­gańsskiej, autorki Przekazów duszy.
(16.06.2016, Warszawa, KGNŚ)

Świat, w którym żyjemy, zmienia się na naszych oczach, przes­tają dzi­ałać sprawd­zone sposoby na part­nerstwo, rodz­inę, wychowanie dzieci, naukę, poli­tykę, zdrowie. Jesteśmy coraz bardziej zagu­bi­eni, przes­traszeni i zestre­sowani, a auto­ry­tety padają jeden po drugim.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Igorem Witkowskim (VIDEO)

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

w środę 16 marca 2016 r., godz. 17.30 (ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

na spotkanie z Igorem Witkowskim - Instrukcje prze­budzenia: Droga ku gwiaz­dom (t. 4), Dowody ingerencji w rozwój ludzkości (t. 5)

Igor Witkowski – znany już dobrze naszym sym­pa­tykom były dzi­en­nikarz wojskowy i autor ponad 50 książek potrafi dotrzeć do ukry­tych infor­ma­cji oraz unikalnych mate­ri­ałów archi­wal­nych na całym świecie. Czytel­nicy Niez­nanego Świata pamię­tają zapewne jego Początek nowej ery, Chrys­tusa i UFO, Oś świata, Księgę dowodów czy Instrukcje prze­budzenia.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.