Komórki, wibracje i czysta fala

Dorota Górska

W USA nazwano ją Barbarą Angel (Anioł), gdyż, jak twierdzą ludzie, odmieniła ich życie. Barbara RomanowskaJest pio­nierem w dziedzinie leczenia dźwiękiem kamer­tonów, autorem nowej metody muzykoter­apii prowad­zonej na poziomie komórkowym. Bar­bara Romanowska nazwała ją Muzykoter­apią Dogłębną Komórkową (skrót MDK), wspier­a­jąc licznymi bada­ni­ami obe­j­mu­ją­cymi tech­niki pracy z kamer­ton­ami oraz głosem.

Artykuł prze­nie­siony do nowego ser­wisu: www​.Niez​nanySwiatZdrowia​.pl

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.