Nowy świadek katastrofy w Roswell?

W lipcu br. minęło 70 lat od dom­nie­manej katas­trofy lata­jącego talerza na pustyni niedaleko Roswell (Nowy Meksyk, USA). Choć wydaje się, że o tamtej sprawie powiedziano już wszys­tko, w czer­wcu w medi­ach pojaw­iły się rewelacje nowego świadka słyn­nego incy­dentu. Chodzi o nie­jakiego Charlesa Forgusa — byłego polic­janta, którego opowieść znalazła się w opub­likowanej niedawno książce UFOs Today, wywołu­jąc spore zamieszanie.


Forgus otwar­cie twierdził, że na własne oczy widział miejsce katas­trofy statku z innej plan­ety. Tamtego pamięt­nego dnia, jako zastępca szeryfa miasta Big Spring w Tek­sasie wybrał się ze swoim przełożonym do Nowego Meksyku w celu prze­trans­portowa­nia więź­nia. W pewnym momen­cie w radio usłyszeli komu­nikat o katas­trofie lot­niczej. Gdy zatrzy­mali się, ujrzeli krzą­ta­ją­cych się żołnierzy.

- Widzi­ałem jak wloką jedną z tych istot. Musi­ała mieść jakieś 1,5 m wzrostu.Zauważyłem też nogi i stopy innych osob­ników. Wyglą­dały jak nasze. Ich skóra zdawała się ciemna, jakby zbyt długo prze­by­wali na słońcu — mówił, doda­jąc, że widział również ele­menty statku pod­nos­zone za pomocą dźwigu.

Forgus, który miał pewność, że obiekt nie pochodził z naszej plan­ety, swą relację podyk­tował w 1999 r., na krótko przed śmier­cią. Mate­riał pozostawał w zapom­nie­niu przez lata.

Ta niezwykła his­to­ria nie jest jed­nak do końca jasna. Okazuje się bowiem, że zgod­nie z zachowaną doku­men­tacją, polic­jant nie spra­wował funkcji zastępcy szeryfa w 1947 r., lecz w lat­ach 50-​tych. W związku z tym nie mógł widzieć słyn­nej katas­trofy UFO.

Do takich ustaleń doszedł Philip Man­tle, bry­tyjski ufolog, znany m.in. z badań nad filmem przed­staw­ia­ją­cym autop­sję Obcego z Roswell, który koniec końców okazał się misty­fikacją. Trzeba więc postawić pytanie, czy opowieść Forgusa była rezul­tatem star­czej demencji, czy też wspom­nie­niem o innym wydarze­niu, np. katas­trofie tajnego wojskowego samolotu, który mężczyzna pomylił z NOL-​em.

PC

Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

Obcy są na Ziemi od wieków — przyz­naje miliarder

UFO z Roswell — czyli najwięk­szy spisek w his­torii Pentagonu

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.