Matryca Energetyczna - Dwupunkt (warsztaty) 28-29.01.17

Patronat „Niez­nany Świat”.

Zapraszamy na warsz­taty Wiesławy Bakaj: „Matryca Ener­gety­czna — Dwupunkt (wg. Richarda Bartletta cz.1), które odbędą się w Warsza­wie w dni­ach 2829 sty­cz­nia pod patronatem „Niez­nanego Świata”.

Na warsz­tat­ach poz­nasz krok po kroku Tech­nikę Dwupunktu i zapoz­nasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lże­jsze, przy­jem­niejsze i ciekawsze. Zaczniesz je postrze­gać jako przy­godę i możli­wość real­iza­cji samego /​samej siebie. Tech­nika Dwupunktu zmieni możli­wości w real­iza­cję — więcej na www.

Kon­takt dla zain­tere­sowanych — Orga­ni­za­tor (605 082 300, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.), Niez­nany Świat (22 849 77 38, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Pole­camy również relację video ze spotka­nia z Wiesławą Bakaj w naszej księ­garni oraz prelekcję wygłos­zoną pod­czas Pikniku „Niez­nany Świat Zdrowia i Metafizyki” — DWUPUNKT Droga do marzeń.Zapraszamy na dwud­niowe warsz­taty: Matryca Ener­gety­czna — Dwupunkt. Kre­owanie rzeczy­wis­tości tech­nikami kwan­towymi, które poprowadzi Wiesława Bakaj.

Projekt "Dzieci Indygo" na platformie PolakPotrafi.pl

Patronat „Niez­nany Świat”

Dzieci Indygo to nowe pokole­nie dzieci, bardziej zaawan­sowane w ewolucji, niż poprzed­nie gen­er­acje. Nazwa pochodzi od koloru indygo, który domin­uje w ich polu ener­gety­cznym. Po raz pier­wszy zauważono je w lat­ach 60. Później zaczęły się pojaw­iać dzieci krysz­tałowe, tęc­zowe, gwiezdne, a ich aura miała taką barwę, jak sugeruje sama nazwa. Mówiąc ogól­nie, są to dzieci naszych lub nowych cza­sów, gdyż posi­adają niezwykłe duchowe dary.

Dzieci Indygo są tak naprawdę ewolucją. Nie zauważamy jej, ponieważ jesteśmy przyzwycza­jeni, że zachodzi powoli. Te wyjątkowe istoty pokazują nam, dokąd zmierzamy jako gatunek. Mają więcej połączeń neu­ronowych, a to oznacza, że więcej tal­en­tów i zdolności.

Czy­taj więcej…

Oczyma medium. Skazani na śmierć

SKAZANI NA ŚMIERĆ. Inkaski ślad niedz­ick­iej leg­endy. Oczyma medium
Grze­gorz Szy­mański, Tamara Jermakowa-​Szymańska

Niezwykłe dzieje Inków Polsce związanych z Zamkiem w Niedz­icy znanym z fas­cynu­ją­cych książek znakomitego reportera Alek­san­dra Row­ińskiego: Pod klątwą kapłanów, Przek­lęte łzy Słońca i Dreszc­zowce zamku Duna­jec, w których autor udowad­nia, że leg­enda o pol­skim szlach­cicu Sebas­tianie Berzewiczym, jego córce – inkask­iej księżniczce – Uminie i małym Anto­nio była prawdą!

TYLKO u nas! Pod patronatem medi­al­nym miesięcznika „Niez­nany Świat”.

Czy­taj więcej…

SZEPTY STAROŻYTNYCH – malarstwo i grafika AGNIESZKI SZYFTER

Pod patronatem medi­al­nym Niez­nanego Świata

SZEPTY STAROŻYT­NYCH to seria malarstwa i grafiki Agnieszki Szyfter, inspirowana przekazami starożyt­nych, wiel­kich myśli­cieli, odkry­w­ców oraz filo­zofów: Pla­tona, Seneki, Sokratesa, ale też Kartezjusza, Osho oraz Ein­steina.

Sym­bole, które pojaw­iają się w tej kolekcji sztuki, się­gają anty­cznego Egiptu, ludów Afryki, kul­tury Majów oraz Azteków. Mogą budzić tajemne moce, stanowią źródło sekret­nej energii oraz dotykają sensu życia.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.