Kalendarz NŚ na 2015 rok

Pro­ponu­jemy Państwu kole­jny kalen­darz inspirowany osobowoś­ci­ami zwierząt. Tym razem są to zarówno KOTY, PSY, jak i KONIE. Znamy his­to­rie wielu z nich i może kiedyś uda nam się je opowiedzieć. Autorem wszys­t­kich grafik, jak poprzed­nio, jest artysta-​amator Jerzy Gil. To koty stanęły kiedyś na jego bur­zli­wej drodze życiowej i odmieniły serce oraz spo­jrze­nie na świat. Dziś pan Jerzy doskonale rozu­mie dusze zwierząt, ich charak­tery i potrzeby. Studi­uje pyszczki, mimikę, pię­kno i głębię mądrości odbi­ja­jącą się w oczach tych istot. Rozu­mie, jak głęboko przeży­wają one strach, cier­pi­e­nie, poczu­cie bez­pieczeństwa, przy­jaźń i miłość. Na miarę skrom­nych możli­wości opiekuje się bez­dom­nymi kotami. Zdobywa dla nich karmę, leczy, steryl­izuje, a także szuka domów. Znają go orga­ni­za­cje prozwierzęce i pro­du­cenci karmy oraz liczni miłośnicy czworonogów wspier­a­jący pana Jerzego w jego działaniach.

Hon­o­rar­ium za grafiki ich twórca przez­nacza głównie na rzecz swoich podopiecznych, którzy stali się dla niego sensem życia i nauczyli wrażli­wości w dzisiejszym bru­tal­nym świecie. I my ze swej strony w miarę możli­wości wspier­amy te dzi­ała­nia. Na 9 kar­tach prezen­tu­jemy współpracu­jące z nami orga­ni­za­cje chary­taty­wne ratu­jące zwierzęta pokrzy­wd­zone przez los.

Jeśli rozu­miesz DUSZĘ ZWIERZĄT, nie możesz pozostać obojętny!

NIEZ­NANY ŚWIAT Księgarnia-​Galeria
ul. Kredy­towa 2, Warszawa
tel. 22 827 93 49, kom. 506 063 920
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

www​.niez​nany​.pl

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.