Matryca Energetyczna - Dwupunkt (warsztaty) 28-29.01.17

Patronat „Niez­nany Świat”.

Zapraszamy na warsz­taty Wiesławy Bakaj: „Matryca Ener­gety­czna — Dwupunkt (wg. Richarda Bartletta cz.1), które odbędą się w Warsza­wie w dni­ach 2829 sty­cz­nia pod patronatem „Niez­nanego Świata”.

Na warsz­tat­ach poz­nasz krok po kroku Tech­nikę Dwupunktu i zapoz­nasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lże­jsze, przy­jem­niejsze i ciekawsze. Zaczniesz je postrze­gać jako przy­godę i możli­wość real­iza­cji samego /​samej siebie. Tech­nika Dwupunktu zmieni możli­wości w real­iza­cję — więcej na www.

Kon­takt dla zain­tere­sowanych — Orga­ni­za­tor (605 082 300, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.), Niez­nany Świat (22 849 77 38, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Pole­camy również relację video ze spotka­nia z Wiesławą Bakaj w naszej księ­garni oraz prelekcję wygłos­zoną pod­czas Pikniku „Niez­nany Świat Zdrowia i Metafizyki” — DWUPUNKT Droga do marzeń.Zapraszamy na dwud­niowe warsz­taty: Matryca Ener­gety­czna — Dwupunkt. Kre­owanie rzeczy­wis­tości tech­nikami kwan­towymi, które poprowadzi Wiesława Bakaj.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.