Spotkanie z twórcami NŚ na Festiwalu Wibracje

Pol­skie życie po życiu — spotkanie z twór­cami miesięcznika Niez­nany Świat (09.06, godz. 19:30)


Pol­skie życie po życiu — relacje ludzi ura­towanych ze stanu śmierci klin­icznej — opa­tr­zona tym tytułem książka, fir­mowana przez NIEZ­NANY ŚWIAT, ma już sześć wydań.

Jakie są przy­czyny tak bezprece­den­sowego zain­tere­sowa­nia nią ze strony Czytel­ników? Jak doszło do pow­sta­nia tomu zaw­ier­a­jącego blisko setkę oso­bistych opowieści osób, które znalazły się na krótko po tamtej stronie? Czy możliwa jest wery­fikacja niek­tórych relacji ludzi przed­w­cześnie pożeg­nanych o tym, co przeżyli po opuszcze­niu fizy­cznego ciała? Czy możemy stwierdzić, że nie mamy do czynienia z halucy­nac­jami zamier­a­jącego mózgu, lecz dotknię­ciem real­nej rzeczywistości?

Zapraszamy na spotkanie z Anną Ostrzy­cką i Markiem Rymuszko — twór­cami miesięcznika Niez­nany ŚwiatFes­ti­wal Wibracje, 09.06, godz. 19:30.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.