Dwie końskie matki proszą o życie!

Przys­tań Ocalenie

Zbliża się najbardziej wyjątkowy czas w roku – grudzień i święta. Przy­go­towa­nia do nich zawsze nas­tra­jają nas jakoś tak, że świat wydaje się lep­szy, piękniejszy.

Nasze zwierzęta proszą o paczki, a te płyną do nich z całej Pol­ski. Jak co roku otrzy­mu­jemy też wiele listów i tele­fonów, które mówią o smutku, nieszczęś­ciu, a często nawet tragedii związanej z tą mag­iczną porą.

Po raz kole­jny ważą się losy zwierząt – dwóch klaczy. Przeszły kari­erę sportową i hodowlaną. Jedna ma 21 lat, druga 19, obie mogłyby pożyć jeszcze kilka lat… Na pytanie: kto kupi konie, które do niczego się nie nadają? odpowiedź jest tylko jedna, szczegól­nie w obec­nej sytu­acji, gdy rosną ceny…

W naszej Przys­tani wiele takich sportowych, hodowlanych, z jakiegoś powodu nagle wybrakowanych i przez­nac­zonych na mięso klaczy znalazło nowy, spoko­jny dom. Dlat­ego tym również chcemy dać w mikoła­jowym prezen­cie coś najpiękniejszego: życie. Przez kilka­naś­cie lat wiernie służyły człowiekowi. Zasługują na taki podarunek.

Ośmielamy się prosić Państwa o pomoc w ich ocale­niu. Wiemy, że tylko dzięki Wam będzie to możliwe. Niestety ter­min jest bardzo krótki. W Przys­tani brakuje miejsca, ale trudno pozostać obo­jęt­nym na los koni, które tak naprawdę zostały już skazane…

Za wszelkie wpłaty z dopiskiem „Dwie matki” dzięku­jemy

29 1750 0012 0000 0000 2212 8288

Przys­tań Ocale­nie
ul. Kom­bat­an­tów 134, 43229 Ćwik­lice
www​.przys​tanocale​nie​.org
, tel. 72380-​8002
Orga­ni­za­cja Pożytku Pub­licznego KRS 0000464918
Przekaż 1% swo­jego podatku dla przys­tan­iowych podopiecznych

Można także wesprzeć akcję sms-​em, wpisu­jąc w treści „OCALE­NIE”:

  • Numer 7248 to koszt sms-​a w cenie 2,46 PLN z VAT
  • Numer 74567 to koszt sms-​a w cenie 4,92 PLN z VAT
  • Numer 79996 to koszt sms-​a w cenie 11,07 PLN z VAT

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.