Milczący świat Głuszka

Przys­tań Ocalenie

Głuszek żyje w świecie, którego ani zdrowy człowiek, ani zdrowy pies nie jest w stanie zrozu­mieć. W jego życiu nie ma dźwięków. Nie słyszy woła­nia, zbliża­ją­cych się kroków ani war­czenia. Nie wie, jak śpiewają ptaki, jaki odgłos wydaje wpada­jąca do miski karma. Nie zna też dźwięku otwier­anej lodówki, który tak bardzo lubią nasze przys­tan­iowe dziaduszki. Głuszek nic nie słyszy.

Może to było powo­dem, że trafił do punktu przetrzy­mań, a może coś zupełnie innego. Prawdy nigdy nie poznamy.

Prz­er­ażony wrogim światem, pozostałymi psami, nie wysuwał nosa z budy przez kilka­naś­cie tygodni. Dopiero po tym cza­sie odważył się wyjść do swoich opiekunek, ale nadal obawia się dotyku, brak mu zau­fa­nia do ludzi. Siedział za niepełnosprawność, której prze­cież nie jest winny.

Starszy, głuchy pies w takim miejscu nie ma szans na przetr­wanie. A on przez trzy miesiące trwał wciśnięty w budę. Bał się współ­to­warzyszy niedoli i człowieka. Ostat­nie, pełne chłodu i wilgoci dni pogorszyły stan jego łapek. Ma prob­lemy z chodze­niem i wstawaniem.

Prosimy Państwa o pomoc dla Głuszka. Ten starszy, niesłyszący piesek może zamieszkać w naszej Przys­tani, ale nie ma jeszcze nic swo­jego, ani legowiska, ani mię­ci­utkiego kocyka, ani żad­nej zabawki. Konieczny będzie również zakup suple­men­tów na stawy, pieniądze na wiz­ytę u wetery­narza. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki jest ogólny stan jego zdrowia i znaleźć przy­czynę osła­bi­enia łap.

Wpłaty na lecze­nie można przekazy­wać na nasze konto z dopiskiem „ Dla Głuszka”:

29 1750 0012 0000 0000 2212 8288

Przys­tań Ocale­nie
ul. Kom­bat­an­tów 134, 43229 Ćwik­lice
www​.przys​tanocale​nie​.org
, tel. 723 8080-​02

Przekaż 1% swo­jego podatku dla przys­tan­iowych podopiecznych
Orga­ni­za­cja Pożytku Pub­licznego KRS 0000464918

Można także wesprzeć akcję sms-​em, wpisu­jąc w treści „GLUSZEK”:

  • Numer 7248 to koszt sms-​a w cenie 2,46 PLN z VAT
  • Numer 74567 to koszt sms-​a w cenie 4,92 PLN z VAT
  • Numer 79996 to koszt sms-​a w cenie 11,07 PLN z VAT

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.