Spóźniony usmiech Soni

Wygląda na to, że ONA ma bardzo starą duszę. Kiedyś musi­ała być pięknym, wzbudza­ją­cym powszechny zach­wyt psem. Dziś jest wychud­zona, wys­traszona i przyg­nieciona życiowymi doświad­czeni­ami. A ponieważ liczy już osiem lat, niełatwo w takim wieku znaleźć dom. W kole­jce czekają prze­cież młodsi, ład­niejsi, bez zbęd­nego bagażu doświadczeń.

Prze­by­wała w ogrom­nym schro­nisku, setki kilo­metrów od nas. Nie radz­iła tam sobie. Z każdym dniem coraz bardziej pogrążała się w swoim świecie. To był ostatni moment, aby nie odcięła się całkowicie od świata zewnętrznego i mogła spróbować innego życia.

Wiele zwierząt tak właśnie reaguje na życie w schro­nisku. Tam, gdzie trzeba siły, chęci i pewności siebie, starsze, łagodne psy sobie nie radzą.

Zabral­iśmy ją więc do Przys­tani i obec­nie odpoczywa po długiej podróży. Jadła szy­bko, jakby się bała, że ktoś jej zabierze miskę. Potem głęboko zas­nęła. Jakby odsyp­i­ała cier­pi­e­nie, strach i cały stres, który jej towarzyszył przez ostat­nie lata. Jest bardzo słabi­utka, po zro­bi­e­niu kilku kroków odpoczywa.

Przy­jechała do nas z drugą, niepełnosprawną sunią. Obie są dla siebie wszys­tkim. Nie można ich rozdzielać, bo jedna wyje za drugą. Mają tylko siebie, aa wspól­nym spac­erze Sonia zaczęła się uśmiechać. Mamy nadzieję, że już wie, już czuje, że zaczęło się dla niej nowe życie.

Potrze­bu­jemy dla niej kilku rzeczy, jak: mat­erac, syrop na stawy, dobrej jakości mokrą karmę i środki na wiz­ytę u wetery­narza. Bardzo prosimy o pomoc.

Wpłaty prosimy kierować na nasze konto: Komitet Pomocy dla Zwierząt Orga­ni­za­cja Pożytku Pub­licznego, ul. Bałuck­iego 7/​37 43100 Tychy KRS 0000015352, www​.przys​tanocale​nie​.pl, tel. 501241-​784

Konto: 91 1050 1399 1000 0022 0998 2426 z dopiskiem „Dla Soni”

Można także wesprzeć akcję smsem wpisu­jąc w treści OCALENIE:

  • Numer 7248 to koszt sms-​a w cenie 2,46 PLN z VAT.
  • Numer 74567 to koszt sms-​a w cenie 4,92 PLN z VAT
  • Numer 76567 to koszt sms-​a w cenie 7,38 PLN z VAT
  • Numer 79996 to koszt sms-​a w cenie 11,07 PLN z VAT

Za każdą pomoc z całego serca dziękujemy.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.