Bruno Gröning: wykłady w Pile, Suwałkach i Włocławku

Koło Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na wykłady, które odbędą się w Pile i Włocławku (12.11) oraz Suwałkach (02.12). Zapraszamy także na spec­jalne niedzielne pokazy filmu Fenomen Uzdrowienia w Pile (26.11 oraz 10.12).

Ist­nieje wyższa siła, która może pomóc każdemu człowiekowi. Ta siła, pod­stawa wszys­t­kich religii, jeszcze przed kilkoma wiekami była znana lekar­zom. Wiedza o niej powinna znów zostać udostęp­niona ludziom szuka­ją­cym pomocy. Mówi o tym nauka Bruno Gröninga (190659), który stał się znany poprzez wielkie uzdrowienia.

Lekarze z Niemiec, Aus­trii, Szwa­j­carii, Pol­ski i innych kra­jów zaan­gażowani są bez­in­tere­sownie w prace Medy­cznej Grupy Naukowej (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga. Chcą oni swoim koleżankom i kole­gom po fachu, ale również każdemu człowiekowi szuka­jącemu pomocy, przekazać swoje oso­biste doświad­czenia. Poprzez fachowe sprawdzanie licznych relacji o uzdrowieni­ach lekarze stwierdzają, że w cud­owny sposób ludzie zostali uwol­nieni od chorób…

więcej infor­ma­cji na stronie Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga


- INFOR­MA­CJE O WYKŁADZIE WE WŁOCŁAWKU -

MIEJSCE

Placówka „Zenit”

ul. Mły­narska 1A

87800 Włocławek

DATA

12 listopada 2017

11:3012:30

REF­ER­ENT

lek. Izabela Kaczmarek

KON­TAKT Z ORGANIZATORAMI

Tel.: (0048) 511 289 574


- INFOR­MA­CJE O WYKŁADZIE W PILE -

MIEJSCE

Pen­sjonat Park

ul. F. Chopina 1

64920 Piła

DATA

12 listopada 2017

13:0015:00

REF­ER­ENT

lek. stom. Maria Brune

KON­TAKT Z ORGANIZATORAMI

Tel. (0048) 694 704 682

W tym samym miejscu 26.11 oraz 10.12 odbędą się spec­jalne pokazy filmu Fenomen Uzdrowienia. Dowiedz się więcej


- INFOR­MA­CJE O WYKŁADZIE W SUWAŁKACH -

MIEJSCE

Cen­trum Akty­wności Społecznej PRYZMAT

ul. Non­iewicza 91

16400 Suwałki

DATA

2 grud­nia 2017

10:0012:00

KON­TAKT Z ORGANIZATORAMI

Tel.: (0048) 509 937 043, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.