Zdrowie na twoim stole

ZDROWIE NA TWOIM STOLE. Jak, kiedy, ile i co jeść? Schorzenia trzustki. 73 recepty na zdrowie
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2017

Recen­zować tę ważną i sym­pa­ty­czną książeczkę trudno (przede wszys­tkim trzeba jeść to, co zaleca autorka). Nie odno­tować jed­nak Zdrowia na twoim stole nie możemy, gdyż tomikowi KOS-​a udzielil­iśmy patronatu medi­al­nego. Zasyg­nal­izu­jmy więc jedynie, że w środku zna­jdziemy wskazówki i porady żywieniowe ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem cen­nych kom­po­nen­tów diete­ty­cznych, a zwłaszcza roślin leczniczych. Doda­jmy, że w Polsce mamy do dys­pozy­cji ok. 2200 gatunków roślin uprawnych lub dziko ros­ną­cych, spośród których ok. 200 jest stosowanych w ziołolecznictwie. Nauczmy się z nich korzys­tać z pożytkiem dla włas­nego zdrowia.

Recen­zja: Niez­nany Świat 04/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.