Nowa księga zakazanej archeologii

NOWA KSIĘGA ZAKAZANEJ ARCHE­OLOGII .Tajem­nicze znaleziska od A do Z
Luc Bür­gin
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2017

Kole­jny wspani­ały prezent Wydawnictwa AMBER dla miłośników zagadek przeszłości wydrukowany w ramach serii Księgi Tajem­nic. Autor – znany dzi­en­nikarz i pis­arz, wydawca oraz redak­tor naczelny renomowanego mag­a­zynu Mys­ter­ies, którego książki już parokrot­nie syg­nal­i­zowal­iśmy w tej rubryce (napisał m.in. Tajne archiwa arche­ologii i Nowe zagadki arche­ologii) – nadal jest w swoim żywiole, prezen­tu­jąc niezbite dowody świad­czące o tym, że przeszłość Ziemi jest zupełnie inna, niż utrzy­muje aka­demicka nauka. A w środku: rewela­cyjne fakty, odkrycia i znaleziska, nad którymi albo usiłuje się roz­ciągnąć kur­tynę mil­czenia, albo próbuje je lekceważyć.

O niek­tórych zdu­miewa­ją­cych arte­fak­tach i innych wątkach, o jakich mowa książce Luca Bürgina (fig­urki z Acam­baro, ślady stóp odciśnięte przed mil­ionem lat w skałach, sekrety piramidy Cheopsa) pisal­iśmy w , ale mnóstwo tu również nowych, zapier­a­ją­cych dech w pier­si­ach doniesień, takich jak pozaziem­ski relikt w słowack­iej jask­ini, najs­tarsze wykopalisko świata w postaci liczącego ponad 5 tysięcy lat koła z Zurichu, zbiór włoskiego adwokata Tolonego, który kolekcjonuje zakazane relikty, liczby pier­wsze sprzed 20 tysięcy lat czy tzw. tes­ta­ment Crespiego. A szwa­j­carski minize­garek (sic!) znaleziony w nietknię­tym gro­bie z okresu dynas­tii Ming (13681644 r.), włos z Wood­burn czy cza­szka karła z Maroka? Doda­jmy, że książka jest wyjątkowo pięknie wydana i zilus­trowana 200 kolorowymi zdję­ci­ami, co czyni z niej edy­cyjne cacko. Gorąco polecamy!

Recen­zja: Niez­nany Świat 05/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.