Jama ustna

JAMA USTNAKLUCZ DO ZDROWIA. Unikalny pro­gram usuwa­jący stany zapalne – przy­czynę przewlekłych chorób
Dr Ger­ald P. Cura­tola, Diane Reverand
Wydawnictwo Vital, Białys­tok 2018

Jama ustna, nazy­wana przez niek­tórych gębową, nie dość, że jest naduży­wana przez niek­tórych (zwłaszcza poli­tyków) do wąt­pli­wej jakości ora­tors­kich popisów, to w dodatku wielu ma z nią kłopoty, o jakich pisała 8 z br. nasza nat­u­ral­istka, red. Ola Piaś­cik w artykule Lekce­ważone zagroże­nie, a stany zapalne w tej stre­fie często bywają groźne dla całego orga­nizmu. Ser­wowane przez holisty­cznego den­tystę (dr Ger­ald P. Cura­tola jest doświad­c­zonym amerykańskim stom­a­tolo­giem) i współau­torkę Diane Reverand rady oraz wskazówki doty­czą zwal­cza­nia różnego rodzaju dolegli­wości w obrę­bie naszej, za przeprosze­niem, paszczy J. Tom, o jakim mowa, trudno więc może nazwać smakow­itym, nato­mi­ast pożytki płynące z jego lek­tury mogą w życiu codzi­en­nym okazać się nieocenione.

Recen­zja: Niez­nany Świat 12/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.