Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Asany jogi

ASANY JOGI DLA WSPÓŁCZES­NEGO CZŁOWIEKA
Mał­gorzata Grabara, Janusz Szopa
Wydawnictwo Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego im. Jerzego Kukuczki w Katow­icach,
Katow­ice 2011, 2013

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.